پول راستین

1,000,000 

پول راستین
طرح کتاب مقدس برای پول و بانکداری

نویسنده:گری نورث   مترجم: دکتر سیدمجتبی فائزی

دسته:

توضیحات

پول راستین
طرح کتاب مقدس برای پول و بانکداری

نویسنده:گری نورث   مترجم: دکتر سیدمجتبی فائزی

پول متعارف و نظام پولی کنونی در جهان حاصل تغییرات بسیاری در طول تاریخ بوده است که فهم درست آن فقط با نگاه عمیق و ریشه ‌ای امکان ‌پذیر است. گری نورث در این کتاب با بهره‌ گیری از نمونه ‌های آشنا و قابل فهم عموم و در بعضی مواقع با رجوع به آیات کتاب مقدس، چنین کاری کرده و مسائل پیچیده اقتصادی نظیر قانون گرشام، نظریه برابری ارزش، بانکداریِ اندوخته کسری، تورم، ربا و … را با زبانی ساده باز نموده و مفهوم پول راستین را روشن کرده است. از نظر او پول بازاری ‌ترین کالاست که محصول یک پدیده اجتماعی است نه دولت. او با نقد جدی به انحصار پول توسط دولت و سیاست ‌های پولی آن، راه نجات را الغای کامل نظام بانکداریِ اندوخته کسری می ‌داند. گری نورث از منظر نگاه اخلاقی و دینی به پول و توسعه و بسط آن هم راه جدیدی در علم اقتصاد گشوده است.