مشاوره و پژوهش

توسعه قراردادهای هوشمند (Smart Contract)

با توجه به پیاده سازی ریال دیجیتال در آینده ای نزدیک، یکی از فرصت های بی نظیر برای بانکهای متولی ( 11 بانک که در توسعه پلتفرم ریال دیجیتال با بتک مرکزی همکاری دارند) توسعه قراردادهای هوشمند و افزایش در آمد کارمزدی از این طریق است. در این راستا هر بانک متولی که زودتر خدمات مربوطه را در پلتفرم برنا در قالب اسمارت کانترکت راه اندازی نماید برنده خواهد بود. از اینرو این شرکت با کارشناسان مجرب و جمعی از بهترین های بلاکچین کشور آماده همکاری در تهیه نقشه راه و مشاوره درخصوص توسعه و راه اندازی خدمات مختلف از  طریق قراردادهای هوشمند می باشد.

پیاده سازی دیفای

با توجه به توسعه دیفای ها در همه خدمات مالی و غیرمالی، بسیاری ازخدمات در آینده ازطریق دیفای ها خواهد بود. از اینرو پیاده سازی یک دیفای و اخذ کارمزد می تواند درآمد قابل توجهی داشته باشد. این شرکت با بهره مندی ازافراد متخصص می تواند ضمن ارائه ایده های مختلف، در امر مشاوره نحوه پیاده سازی آن نیز اقدام نماید.

هیچ محصولی یافت نشد.